logo mob

logo datum

logo datum

T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

MARIJANA VALIĆ

Diplomirala marketing na Ekonomskom fakultetu. Iskustvo rada u području organizacije i izrade programskog koncepta stječe radeći kontinuirano zadnjih nekoliko godina za TZ Grada Pule na Danima antike - Pula Superiorum, gdje ima priliku postati producentica festivala. 2017. godine svoju kulturnu praksu razvija i unapređuje u JU Pula Film Festival prilikom obavljanja raznolikih zadataka čije izvršenje djela obuhvaća pripreme pisanih materijala za potrebe predstavljanja programa i djelatnosti PFF-a, kao i pripreme tekstova za tiskano i mrežno oglašavanje pri uredu odnosa s javnošću te u funkciji urednice društvenih mreža. Želja za učenjem i sveopćim osobnim napredovanjem upušta je u odluku za prvim samostalnim projektom – Verse.

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka

14 Festivalskih lokacija

image
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus