logo mob

logo datum

logo datum

T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

TEANA TOMAŽIN

Profesorica je hrvatskog jezika koja skoro trideset godina radnog vijeka poučava u Osnovnoj školi – Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola. Od samih idejnih začetaka aktivno je sudjelovala i u stvaranju tada jedinstvenog obrazovnog projekta u Hrvatskoj - Film u školi (FUŠ) te stvarala i poticala mladu filmsku publiku da progovori i djeluje u filmu. Surađuje s Festivalom u razdoblju od 2007. do 2014. godine te zajedno s kolegicom Natašom Dragun osmišljava tekstove voditelja, scenarije večernjih projekcija i dodjela nagrada u Areni, a ubrzo se njihov rad širi i na pisanje tekstova voditeljima u Kinu Valli. Autorice su scenarija svečanih otvaranja 54. i 55. Festivala. U suradnji s video umjetnikom Zoranom Mikletićem kreirale su vizualne informacije za večernje projekcije u Areni.

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka

14 Festivalskih lokacija

image
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus