logo mob

logo datum

logo datum

T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

SONJA BAKSA

Rođena je u Puli, odrasla u Poreču te pohađala Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile u Pazinu, smjer opća gimnazija. Diplomirala je arhitekturu 2013. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon kratkog boravka u Francuskoj, nastavila je školovanje u Velikoj Britaniji na postdiplomskom studiju filma Sveučilišta u Edinburghu, magistriravši 2016. godine. Otada je aktivna u polju kulturne produkcije s naglaskom na film, te je bila koordinatorica RED Radionice na 64. izdanju Pulskog filmskog festivala. U suradnji s redateljicom Juditom Gamulin, organizirala je nastavne i snimateljske aktivnosti za grupu polaznika u dobi od 12 do 17 godina.

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka

14 Festivalskih lokacija

image
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus