MOJ TATA, SOCIJALISTIČKI KULAK / MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK/

Prikazan na 35. festivalu, 23.-30. srpnja 1988.


PRODUKCIJA Viba film, Ljubljana, 1987.
SCENARIJ (prema istoimenoj vlastitoj drami) TONe Partljič
REŽIJA Matjaž Klopčič
KAMERA Živko Zalar
GLAZBA Jože Privšek
SCENOGRAFIJA Niko Matul
MONTAŽA Darinka Peršin-Andromako
ULOGE Leopold (Polde) Bibič, Milena Zupančič, Urška Hlebec, Matjaž Partljič, Ivo Ban, Ivan Godnič, AnTON Petje, Anica Kumer

Jože nakon Drugog svjetskog rata prebjegne u Crvenu armiju, a kada se vraća kao otpušteni vojnik, sumnja se da surađuje s Informbiroom.

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus HTZpokrovitelji tzistraPOKROVITELJ