ŽABA

Prikazan na 65. festivalu, 14. – 22. srpnja 2018.


Manjinska koprodukcija 

NAGRADE
*Zlatna Arena za režiju
** Zlatna Arena za najbolji film

REŽIJA Elmir Jukić*
PRODUCENTI Ademir Kenović, Tomi Salkovski, Dimče Stojanovski, Boris T. Matić, Bojan Mastilović
PRODUKCIJSKA KUĆA Refresh Production (BA)
KOPRODUKCIJA Propeler Film (HR), Skopje Film Studio (MK), Living Pictures (RS), Iridium Film (SI)
PRODAJNI ZASTUPNIK Soul Food
DISTRIBUCIJA Zagreb Film Festival
SCENARIJ Elmir Jukić, Pjer Žalica (prema drami Dubravka Mihanovića based on the play by Dubravko Mihanović)
FOTOGRAFIJA Dejan Dimeski
MONTAŽA Vladimir Gojun
SCENOGRAFIJA Mario Ivezić
KOSTIMOGRAFIJA Lejla Graho
OBLIKOVANJE ZVUKA Srdjan Kurpjel
ORIGINALNA GLAZBA Dino Šukalo
MASKA Lamija Hadžihasanović Homarac
VIZUALNI EFEKTI Purple Key, Sarajevo
SPECIJALNI EFEKTI Toske SFX, Beograd
ULOGE Emir Hadžihafizbegović, Aleksandar Seksan, Mirsad Tuka, Moamer Kasumović, Alisa Čajić Drmać, Selma Alispahić, Sadžida Šetić

Bajram je pred vratima, pa Zeko želi iskoristiti blagdansko raspoloženje kako bi pokušao brata, kockara i alkoholičara, izvesti na pravi put.

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus HTZpokrovitelji tzistraPOKROVITELJ