ANITA STIPIĆ

Od 2013. godine radi kao tajnica stranih festivalskih gostiju, a narednih godina kao pismena prevoditeljica, tj. ustupa usluge prevođenja i izrade podnatpisa na engleskom i hrvatskom jeziku. Bila je angažirana i kao usmena prevoditeljica na jednom od panela u okviru programa Pula PROfessional.

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus