BILJANA MEDIĆ

Rođena 1976. godine u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu te upisala Fakultet ekonomije i turizma. Diplomirala je na temu „Revitalizacija klasične sociološke teorije – modernizacija i postmodernizam“.

Od 2017. do 2020. godine bila je zaposlena u Javnoj ustanovi Pula Film Festival u Odjelu financija.

BILJANA MEDIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu