BILJANA MEDIĆ

Rođena 1976. godine u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu te upisala Fakultet ekonomije i turizma. Diplomirala je na temu „Revitalizacija klasične sociološke teorije – modernizacija i postmodernizam“. Od 2017. godine zaposlena je u Javnoj ustanovi Pula Film Festival u Odjelu financija.

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus