KATICA CVEK

Katica Cvek, magistra prava iz Pule, danas radi kao ravnateljica Centra za rehabilitaciju Pula. 1984. i 1985. godine bila je tajnica ocjenjivačkog žirija Festivala jugoslavenskog filma u Puli (danas Pulski filmski festival).

KATICA CVEK

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu