IVAN STOJAKOVIĆ

S radom na Festivalu započeo je 2008. godine u svojstvu titlera i koordinatora titlerske ekipe. Također, u sklopu titlerskih zaduženja, vršio je pripreme titlova tj. konverzije istih u oblike adekvatne za programe rabljene pri titlanju, popravljanje i dopunjavanje titlova. Povremeno, kada se ukazivala potreba, prevodio je titlove s engleskog jezika na hrvatski i obrnuto.

IVAN STOJAKOVIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu