JOSIPA ROŽANKOVIĆ

Studentica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, smjer Financijski menadžment. 2015. godine počinje raditi kako pomoćna blagajnica u Kinu Valli. Za vrijeme Pulskog filmskog festivala također obavlja blagajničke poslove kroz prodaju festivalskih ulaznica. Do sada je radila na 63. i 64. festivalskom izdanju.

JOSIPA ROŽANKOVIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu