GORDANA TRAJKOVIĆ

Počela sa festivalskim radom na 48. i 49. Festivalu (2001. i 2002. godina) kao asistentica umjetničkog ravnatelja. Od 2008. godine do danas djeluje kao prevoditeljica filmskih podnaslova na Festivalu, a od 2012. godine do danas obavlja i jedinstven posao sinkronizacije uživo u programima „Pulica“ i „Pulica u kaputu“ kao teta pričalica. Predškolarcima i školarcima mlađeg uzrasta čita podnaslove za vrijeme filmskih projekcija kako bi što potpunije i samostalnije mogli uživati u doživljaju filma.

GORDANA TRAJKOVIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu