SIMON FURČIĆ

Rođen je 15.09.1989. godine u Puli. 2012. godine završio Stručni studij elektrotehnike, a 2015. godine diplomirao Poslovnu ekonomiju – smjer Management i poduzetništvo. Naredne godine se zaposlio na stručno osposobljavanje u Javnoj ustanovi Pula Film Festival te, osim u organizaciji samog festivala, sudjeluje i u organizaciji manifestacija kao što su Prosinac u Puli, Dan Grada Pule i P.S. Pula - Kaštel koji je i sam dio Pulskog filmskog festivala.

SIMON FURČIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu