MARIO GIGOVIĆ

Producent i konzultant u području kreativnog upravljanja. Intenzivno radi u području razvoja poslovnih i komunikacijskih strategija, odnosa s javnošću i marketinga. Surađuje s nizom kulturnih i javnih ustanova i organizacija. Diplomirao je produkciju na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te poslovno upravljanje na Cotrugli Business School (MBA). S Pulskim filmskim festivalom surađuje od 2017. Godine  u području selekcije i koordinacije edukativnih i studentskih programa te digitalnih komunikacija. Redovni je član Hrvatskog društva dramskih umjetnika i Hrvatske udruge za odnose s javnošću, te pridruženi član Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca.

MARIO GIGOVIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu