ANDREJA RAMBROT

Magistrirala kroatistiku i komparativnu književnost. Na Festivalu surađuje od 2011. godine kada je volontirala kao asistentica u Press službi. Sljedeće dvije godine vodila je Press službu, a 2015. godine bila je članica Mladih filmofila. 2016. godine radila je kao koordinatorica Nacionalnog filmskog programa u sklopu 63. Pulskog filmskog festivala. Danas je posvećena brendiranju mikro, malih i srednjih poduzeća, sa svrhom kreiranja i promoviranja njihovih poduzetničkih priča.

ANDREJA RAMBROT

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu