MARINA MAJETIĆ

Rođena je 2.1.1989. godine u Zadru. Nakon srednje ekonomske škole u Puli, upisala preddiplomski studij Kulture i turizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a potom i diplomski istoga smjera, nakon kojeg stječe titulu magistre kulture i turizma. S radom na Pulskom filmskom festivalu počinje 2006. godine radeći kao hostesa. Od 2013. do 2015. godine radi u odjelu Ureda za goste. S cjelogodišnjim radom u JU Pula Film Festival započinje 2016. godine obavljajući administrativne i tajničke poslove, te je trenutno zaposlena unutar Odjela produkcije.

MARINA MAJETIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu