TEANA TOMAŽIN

Profesorica je hrvatskog jezika koja skoro trideset godina radnog vijeka poučava u Osnovnoj školi – Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola. Od samih idejnih začetaka aktivno je sudjelovala i u stvaranju tada jedinstvenog obrazovnog projekta u Hrvatskoj - Film u školi (FUŠ) te stvarala i poticala mladu filmsku publiku da progovori i djeluje u filmu. Surađuje s Festivalom u razdoblju od 2007. do 2014. godine te zajedno s kolegicom Natašom Dragun osmišljava tekstove voditelja, scenarije večernjih projekcija i dodjela nagrada u Areni, a ubrzo se njihov rad širi i na pisanje tekstova voditeljima u Kinu Valli. Autorice su scenarija svečanih otvaranja 54. i 55. Festivala. U suradnji s video umjetnikom Zoranom Mikletićem kreirale su vizualne informacije za večernje projekcije u Areni.

TEANA TOMAŽIN

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu