SANDRA BROZOVIĆ

Studentica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Puli. S radom na Pulskom filmskom festivalu počinje 2015. godine kada je radila na pripremi i prodaji kokica ispred i unutar Arene. Nakon Festivala, nastavlja raditi tijekom godine u Kinu Valli na prodaji kokica. 2016. godine se ponovno pridružuje Pulskom filmskom festivalu, na Info punktu na Giardinima.

SANDRA BROZOVIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu