MANUEL ANGELINI

Rođen u Puli 16.11.1976. godine. Završio srednju školu za Turizam i ugostiteljstvo u Puli, smjer hotelijersko-turistički tehničar. Fotografijom se bavi 20-ak godina, a profesionalno zadnjih 10 godina kao fotoreporter i freelance fotograf. Radio kao službeni fotograf za mnoge institucije, uključujući i Pulski filmski festival, od njegovog 54. do 64. izdanja, uz pauzu na 62. i 63. Festivalu. Dobitnik fotografskih priznanja, izlagao na pet samostalnih i brojnim skupnim izložbama.

MANUEL ANGELINI

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu