SONJA BAKSA

Rođena je u Puli, odrasla u Poreču te pohađala Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile u Pazinu, smjer opća gimnazija. Diplomirala je arhitekturu 2013. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon kratkog boravka u Francuskoj, nastavila je školovanje u Velikoj Britaniji na postdiplomskom studiju filma Sveučilišta u Edinburghu, magistriravši 2016. godine. Otada je aktivna u polju kulturne produkcije s naglaskom na film, te je bila koordinatorica RED Radionice na 64. izdanju Pulskog filmskog festivala. U suradnji s redateljicom Juditom Gamulin, organizirala je nastavne i snimateljske aktivnosti za grupu polaznika u dobi od 12 do 17 godina.

SONJA BAKSA

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu