KATARINA MARIĆ

Rođena 1971. godine u Šibeniku, diplomirala kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. godine bavi se filmom kao recenzentica, kritičarka i urednica te lektoriranjem. Od godine 2006. članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Surađuje s Pulskim filmskim festivalom od njegovog 52. do 60. izdanja obavljajući poslove lekture kataloga i biltena, pisanja festivalskog programa za katalog te koordinacije međunarodnog programa. Na 64. Pulskom filmskom festivalu bila je selektorica programa „Pulica“ i „Kino uz more“.

KATARINA MARIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu