ANTE STOJANOVIĆ

Rođen je u Puli 01.03.1991. godine. Stekao titulu prvostupnika Poslovne administracije (bacc. Business Administration) na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Utrechtu. Na Pulskom filmskom festivalu radio je 2016. godine u Odjelu za marketing. Koordinirao je i prikupljao postojeće i potencijalne festivalske sponzore i partnere. Također je upravljao logistikom sponzorskih i ostalih materijala, nadgledao postavljanja i koordinaciju vanjskih info/sponzorskih punktova, razvijao sponzorske ugovore, educirao volontere te rukovodio reklamnim materijalima festivalskih sponzora.

ANTE STOJANOVIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu