IVA SIROTIĆ

Rođena u Puli 1982. godine. Diplomirala dizajn na Grafičkom Fakultetu 2009. godine. Honorarno piše marketinške tekstove i razne članke te radi u organizaciji kulturnih i sportskih događaja od 1999. godine. Predaje predmet Metodika nastave joge pri edukaciji budućih instruktora joge na privatnom Učilištu. 2004. godine radila je kao asistentica u Pressu na Pulskom filmskom festivalu, a 2007. i 2008. je bila asistentica u Uredu za goste.

IVA SIROTIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu