IRENA MUSI

Suradnica Pulskog filmskog festivala od 2007. godine. Radi na grafičkom oblikovanju i pripremi za tisak raznovrsnih promotivnih materijala (novinskih oglasa, plakata i brošura za popratne programe, sponzorskih materijala...), a od 54. do 60. Festivala i kao grafička urednica festivalskog biltena. Živi i radi u Puli.

IRENA MUSI

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu