MIA ŠIMIĆ

U Puli je završila osnovnu i srednju školu, a potom upisala studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 2013. godine stekla zvanje magistre psihologije. Trenutno radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula. 1988. godine osvanula je festivalskom plakatu, kao „festivalska beba“, u sklopu projekta kojeg je osmislio Predrag Spasojević. Za vrijeme srednje škole i studija radila je mnoge studentske poslove, pa je tako bila i hostesa na Pulskom filmskom festivalu.

MIA ŠIMIĆ

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu