VALENTINA LISAK

Rođena u Zagrebu 1987. godine. Prevoditeljica i filmska kritičarka. Članica je Hrvatskog društva filmskih kritičara. Kritikom se bavi u sklopu uredništva filmskog časopisa Filmonaut, a filmske tekstove među ostalim je objavljivala i u HFLJ-u, tjedniku Lider, emisiji Filmoskop Hrvatskog radija. 2014. godine bila je asistentica urednice programske knjižice te asistentica na katalogu 61. Pulskog filmskog festivala (uređivanje tekstova, dodatni prijevodi,..). Godine 2016. bila je urednica programske knjižice 63. Pulskog filmskog festivala.

VALENTINA LISAK

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu