BOŠKO PICULA

Rođen u Šibeniku, 1973. godine. Politolog i filmski kritičar. Doktorirao je političke znanosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na kojem radi kao docent, a predaje i na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. Filmskom kritikom bavi se od studentskih dana surađujući s Hrvatskom radiotelevizijom na nekoliko filmskih emisija (Kokice, Animatik, Posebni dodaci, Licem u lice) i Hrvatskim filmskim savezom. Suradnik je Pulskog filmskog festivala od 2007. godine na kojem je uređivao festivalski katalog i festivalske novine, vodio predstavljanja ekipa filmova u hrvatskom i međunarodnom programu, moderirao okrugle stolove te vodio razgovore s filmašima za festivalske videokronike. Jedan je od autora tekstova za „Vremepolov“.

BOŠKO PICULA

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu