SANDRA JURMAN

Rođena u Puli 21.11.1989. godine. Diplomirala na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Interdisciplinarni diplomski studij Kulturu i turizam. Radi na Pulskom filmskom festivalu od 2017. godine kao asistentica u Odjelu marketinga.

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus