SANDRA JURMAN

Rođena u Puli 21.11.1989. godine. Diplomirala na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Interdisciplinarni diplomski studij Kulturu i turizam.

Radila je na Pulskom filmskom festivalu  2017. godine kao asistentica u Odjelu marketinga.

SANDRA JURMAN

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu