TRI KORAKA U PRAZNO

(Prikazan na 5. festivalu, 19. – 30. srpnja 1958.)

NAGRADE
Zlatna plaketa ''Arena'' za glavnu mušku ulogu*

_______________________________________

PRODUKCIJA Lovćen film, Budva, 1958.
SCENARIJ i REŽIJA Vojislav Nanović
KAMERA Milorad Marković, Slobodan Marković
GLAZBA Borivoje Simić
SCENOGRAFIJA Dragoljub Lazarević
MONTAŽA Milanka Nanović 

ULOGE Zlata Perlić, Pavle Vuisić*, Dragan Laković, Stanko Buhanac, Dušan Đorđević, Ante Vrbota, Vlasta AnTONijević

Prilikom švercanja luksuznih satova na brodu dolazi do ljubavnog trokuta.

TRI KORAKA U PRAZNO

logo 67

         powered by
t com

logo 67


predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu