logo 67

         powered by
t com

logo 67


cinemaniac slider

 

Možda i najbogatiji Cinemaniac do sada, sa svojom punoljetnošću otvoreno komunicira s publikom koju je i sam odgajao tijekom svih prethodnih 17 godina, istovremeno povratkom u prošlost i pogledom u budućnost, i radova i predmeta interesa, (do)davanjem značaja te teoretskim i praktičnim redefiniranjima filma i kina, Cinemaniac poziva na daljnje promišljanje i filma i kina, pa i akciju potaknutu istim.

Ovogodišnji Cinemaniac njegova začetnica i kustosica Branka Benčić sastavila je od nekoliko dijelova, tu je izložba Wow wow i ready made Gorana Trbuljaka smještana u prvom dijelu pulskog MMC-a Luka, skupna izložba Misliti film…misliti kino smještena u anexu MMC-a te dvije studije slučaja – Skica za kino i Kino Katarina, a pridodani su mu predstavljanje knjige Larsa Henrika Gassa, projekcija filmova s festivala kratkog filmskog metra u Oberhausenu te vodnjanskoj Apoteci – prostoru za suvremenu umjetnost izložba Tomislav Gotovac: Film svim sredstvima.

Ovo opširno izdanje 18. Cinemaniaca, i opet otvara nove prostore i oblike filmskog mišljenja, te pokušava mapirati intervencije u sustav kinematografije i vizualne umjetnosti. O filmskom mišljenu u prvom dijelu ovogodišnjeg Cinemaniaca komunicira Goran Trbuljak, sukladno svojoj prepoznatljivoj praksi, on u ciklusu „Wow wow i ready made“  kojim povezuje alate svoje prakse, vizualnog umjetnika, slikara i filmskog snimatelja, poput kista, palete ili svjetlomjera, aranžirajući ih u mrtve prirode. Trbuljakov je rad je i inače usmjeren u institucionalnu kritiku, na dekonstrukciju, na čitanje ili intervenciju umjetničkog sustava muzeja i galerija, ovdje i na kinematografiju.  Ni ovom izložbom Trbuljak naizgled ne želi „pokazati ništa novo i originalno“ te predstavlja posljednjim ciklusom fotografskih radova iz serije Skice za skulpturu, svojevrsnim inscenacijama s aranžiranim ready-made objektima kao atributima njegove dvije profesije. O konceptu u pozadini realizacije navedenih radova autor tvrdi: „Godard je rekao da je film istina 24 puta u sekundi, Haneke da je to laž 24 puta u sekundi, dok je film za mene 24 snimljena ready-madea u sekundi“

Mala grupna izložba Misliti film… misliti kino i radovi četiri rada autora Mladena Stilinovića, Chaia Sirisa, Silvestara Kolbasa i Lare Ušić, bavi se prostorom kina, institucija i prostora u nestajanju zbog različitih uvjeta u globalnom kontekstu, od gentrifikacije, malverzacija sa zemljištima i privatizacija do i digitalizacije filma. Filmove danas gledamo više nego ikada, a kinodvorana je sve manje. O ovom naočigled paradoksu ova izložba pokušava kritičkom, ali i poetskom gestom ukazati na sjećanje na kina, ali i stvoriti optimizam i gledati u budućnost, jer nam kazuje kako kino ne mora biti samo konvencionalno kino u kojemu su najbolji uvjeti za prikazivanje filma, ono može biti svaki prostor koji stvaramo i trebamo u sličnoj funkciji, gdje prije svega možemo kolektivno gledati filmove pa i intervenirat u društveno i kulturno polje. Očito je da će kino i dalje postojati, no upitno je kakve ćemo filmove gledati i hoće li oni uopće ostati u sferi pukog spektakla i zabave. Aktualiziraju se mogućnosti alternativnog prikazivanja filma, svaki prostor može biti kino, ljudi se sami okupljaju, nevažno koja su generacije i jesu li potaknuti navikom odlazeći u kina ili tom neodlasku usprkos.

Na razliku i sličnosti odgoja u kino dvorani naspram današnje potrebe i samoostvarenja kina ukazuju izložene studije slučaja, Skica za kino Sare Jakupac i Kino Katarina Marte Baradić. Kino Katarinu kao stvarno mjesto i akciju i umjetnički rad 500.000 godina Chaia Sirisa povezuje ideja zajednice, kino kao mjesto okupljanja, učenja i diskursa, odmiču se od mjesta zabave i političkih ideja i propituju probleme zajednice i socijalnog odnosa.

S druge strane drugačijim umjetničkim pozicijama progovaraju o prostorima kina radovi koji ukazuju na njega kao mjesto sjećanja i nostalgije, mjesto čarolije projekcije i specifične arhitekture, ali i fizički i simbolički prostor širokog spektra mogućnosti, tu je Kolbasov video rad Kino Crvena zvijezda, fotografija Lare Ušić, Kino Beograd i kao uvod u izložbu Misliti film… misliti kino ekperimentalni film Početnica 1,2,3 iz 1973. godine Mladena Stilinovića.

U sklopu Cinemaniaca predstavljena je knjiga Film and Art After Cinema Larsa Henrika Gassa, direktora Međunarodnog festivala kratkog filma u Oberhausenu (izd. MAMA Zagreb, 2019), nakon čega je uslijedio program projekcija recentnih kratkih filmova iz selekcije Festivala u Oberhausenu (International Short Film Festival Oberhausen). Lars Henrik Gass već je dvadeset godina direktor Festivala u Oberhausenu, inače vršnjaka Festivalu u Puli, prije nekoliko godina je napisao ovu knjigu, koja je ima već dva izdanja na njemačkom, a sada je izdana i na engleskom jeziku, objavio je i novu knjigu Film Geshicte als Kino Geschichte (Povijest filma kao povijest kina). Autor propitivanje mjesta gledanja, distribucije i cirkulacije filma, sklizanje mjesta gledanja iz kina u galerije te pozitivne i negativne aspekte tog pomaka a kritički se odnosi i prema samom formatu filmskih festivala za kojemu upisuje kritičku i diskurzivnu ulogu, a ne samo onu reprezentacijsku i revijalnu.

Ovogodišnje izdanje Cinemaniaca u MMC-u Luka ostaje otvoreno do 31. srpnja 2019.

predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu