logo 67

         powered by
t com

logo 67


nagrada rotar

Sukladno Članku 44. Statuta Pulskog filmskog festivala, stavka 6., pokreće se postupak za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Marijan Rotar na 67. Pulskom filmskom festivalu. 

Nagrada se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama koje su podjednako svojim idejama i djelima spojili Pulu i film i na taj način doprinijeli razvitku Festivala i raspoznavanju Pule kao filmskoga grada.

Kandidature se podnose u pisanom obliku s podacima o podnositelju i obrazloženju prijedloga kandidature. Prijedlozi se dostavljaju do 28. svibnja 2020. godine na adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula s naznakom „ne otvaraj“.

predsjednik hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu