PRAVILA ZA PRIJAVU FILMOVA 67. PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA

18.-26. SRPNJA 2020.

(pravila se odnose na programske kategorije Kratku Pulu, Studentski program, Međunarodni program, Pulicu, Dizalicu, Ambrelu)

OPĆI UVJETI

1. 67. Pulski filmski festival organizira Javna ustanova Pula Film Festival. Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće. Festivalsko vijeće ima 13 članova koje donose program i financijski plan Festivala te prate njegovo ostvarivanje.

2. Pravo prijave filmova na 67. Pulski filmski festival imaju svi filmovi nastali u 2019. i 2020. godini.

3. Pulski filmski festival ne uzima naknadu za prijavu filmova i ne plaća naknadu za prikazivanje filmova iz Hrvatskog programa, Kratke Pule i Studentskog programa.

4. Rok za prijavu filmova traje od 17. ožujka do 29. travnja 2020. u ponoć.

 

NENATJECATELJSKI PROGRAM

Poziv za prijave u nenatjecateljski dio programa 67. Pulskog filmskog festivala otvoren je za sljedeće kategorije:


Nenatjecateljski hrvatski program
(Kratka Pula, Portarata, Pulica, Dizalica i Kino uz more)  

a) kratki i srednjemetražni igrani filmovi,

b) dramske serije,

c) dokumentarni serijali,

d) dokumentarni filmovi,

e) animirani filmovi,

f) glazbeni spotovi


Međunarodni program

a) dugometražni igrani filmovi,

b) dokumentarni filmovi s temama iz povijesti kinematografije,

c) dramske serije snimljene na lokacijama u Hrvatskoj ili s hrvatskim filmskim umjetnicima 

 

Studentski program

Pravo prijave imaju svi kratki i srednjometražni filmovi (igrani, dokumentarni i animirani) nastali u produkciji: Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Akademija likovne umjetnosti u Zagrebu, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilišni studij glume, medija i kulture u Rijeci, Umjetnička akademija u Osijeku, Umjetnička akademija u Splitu i ostalih hrvatskih visokoškolskih ustanova.

 

Međunarodni program za djecu Pulica (namijenjeni uzrastu 3-13 godina)

a) dugometražni igrani filmovi

b) animirani filmovi

 

Međunarodni program Kino uz more

a) dugometražni igrani filmovi za srednjoškolce Dizalica (namijenjeni uzrastu 14-18 godina)

b) dugometražni igrani filmovi za mlade Ambrela (namijenjeni uzrastu 18-25 godina) 

 

POSTUPAK PRIJAVE

1. Filmovi se prijavljuju putem službene online prijavnice na mrežnoj stranci Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr

2. Filmove mogu prijaviti producenti/ce, redatelji/ce i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

3. Prijavnica i prijavljeni filmovi moraju udovoljavati odredbama Statuta Pulskog filmskog festivala i ovim Pravilima.

4. Prijavnica se sastoji od 6 dijelova:

  1. Izbor kategorije
  2. Podaci o producentu/ici
  3. Podaci o filmu
  4. Podaci o autorima
  5. Tehnički podaci
  6. Prilozi - 5 fotografija iz filma (min. 300 dpi), Popis svih uloga s imenima glumaca/ protagonista, Popis hrvatskih filmskih umjetnika koji su sudjelovali u nastanku filma - samo za manjinske koprodukcije.

5. Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan u elektroničkom/digitalnom obliku putem poveznice za preuzimanje filma (uz pripadajuću lozinku) ili putem video platformi (Vimeo). Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan Festivalu do kraja Festivala (26.7.) Tehničke specifikacije za selekcijski primjerak u digitalnom obliku: format slike: 4:3 (1.33:1) ili 16:9 (1.77:1); video format: MPEG4; kodek: H264; rezolucija slike - min 1920x1080p; bitrate: maksimalno 3000 kbit/s; zvuk: stereo ili surround 5.1; jezik - filmovi s dijalogom na drugim jezicima osim engleskog moraju imati engleske podnaslove.

6. Potvrda o prijavi i prijavnica u pdf obliku bit će dostavljena na e-mail adresu kontakt osobe za film naznačene u prijavnici.

7. Nakon izvršene prijave, prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.

 

IZBOR FILMOVA I REZULTATI

1. Filmove bira Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala.

2. Festivalsko vijeće može, na prijedlog Umjetničkog ravnatelja, u Hrvatski program izvan konkurencije uvrstiti film koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. Statuta Pulskog filmskog festivala.

3. Prioritetni status za prikazivanje u Areni načelno imaju filmovi iz Hrvatskog programa koji nisu na bilo koji način distribuirani ili prikazivani u Republici Hrvatskoj.

4. Rezultati izbora filmova bit će objavljeni nakon sjednice Festivalskog vijeća u svibnju na službenoj mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala i putem medija.

5. Sudionici prijava bit će službeno obaviješteni o rezultatima izbora putem e-mail adrese naznačene u prijavnici.

 

TEHNIČKI UVJETI I DOSTAVA FILMOVA ZA SLUŽBENO PRIKAZIVANJE

U službenom programu Festivala mogu se prikazivati samo tehnički ispravni filmovi na:

  • DCP-u ili 35mm vrpci (Hrvatski program)
  • DCP-u ili digitalnoj datoteci (Kratka Pula i Studentski program)

35 mm vrpca
Format slike - 1.85:1 ili 2.35:1; Zvuk – mono, stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

DCP
Format slike - 1.85:1 ili 2.39:1; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

Nazivi na DCP datoteci moraju biti u skladu s konvencijom imenovanja DCP-a. Više informacija na: https://isdcf.com/dcnc/

(Molimo da se filmovi dostave na tvrdom disku u standardnom CRU kućištu >= 7200 okr/min i vanjskim napajanjem (220V), sa svom dodatnom opremom za spajanje (kablovi, napajanje). Tvrdi diskovi moraju biti formatirani u ext2/ext3 ili NTFS datotečnom sistemu).

Ukoliko DCP zahtjeva digitalni šifrirani ključ (KDM) molimo da ključeve pošaljete na mail:

kdm@pulafilmfestival.hr najkasnije do 24. lipnja 2020.

Digitalna datoteka

1. Format slike - 4:3 ( 1.33:1 ) ili 16:9 (1.77:1 ); Video format - MPEG4 ; Rezolucija slike - min 1920x1080p; Kodek - H264; Bitrate - max. 30000 kbit/s; Zvuk – stereo ili surround 5.1; Boja – crno-bijelo, u boji ili oboje

2. Svi filmovi moraju biti u originalnoj verziji s engleskim podnaslovima.

3. Producent/pošiljatelj snosi troškove slanja službene projekcijske kopije filma uvrštenog u program Festivala, a Festival podmiruje troškove povrata

4. Producenti su obvezni službenu projekcijsku kopiju dostaviti Festivalu najkasnije do 29. lipnja 2020. za Kratku Pulu i Studentski program, radi tehničke provjere ispravnosti kopije. Za filmove dostavljene nakon navedenog datuma, Festival ne jamči tehničku kontrolu kopije niti tehničku ispravnost službene i javne projekcije filma.

5. Producent/pošiljatelj je dužan obavijestiti Festival o datumu i vrsti slanja službene projekcijske kopije filma. Film će biti vraćen najkasnije unutar 10 dana od završetka Festivala sukladno dogovoru producenta i organizatora Festivala (koordinatora programa).

6. Festival odgovara za čuvanje kopija od trenutka preuzimanja do povratka pošiljke. U slučaju oštećenja kopije filma dok je film na Festivalu, Festival snosi trošak izrade nove kopije.

7. Producent će ustupiti prijavljene filmove za najviše četiri projekcije u okviru festivalskog programa bez naknade. Za dodatne projekcije, gostovanje Festivala izvan Pule, Festival uvjete dogovara s producentom.

 

PRIHVAĆANJE UVJETA

1. Podnošenjem prijave prijavitelj prihvaća sve uvjete navedene u Statutu Pulskog filmskog festivala i Pravilima za prijavu filmova. Prijavnica vrijedi u elektronskom obliku i važeća je bez potpisa i žiga.

2. Podnošenjem prijave prijavitelj jamči da je pravni i legalni vlasnik svih filmskih prava i da ima regulirana sva autorska prava i ugovorne obveze prema članovima ekipe i suradnicima na filmu.

 

KONTAKT

Pulski filmski festival

Organizator: Pula Film Festival

Uspon na Kaštel 2

52100 Pula

info@pulafilmfestival.hr

web: www.pulafilmfestival.hr

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus HTZpokrovitelji tzistraPOKROVITELJ