RASPORED

15.7. PONEDJELJAK16.7. UTORAK17.7. SRIJEDA
 10:00h PITCHING: FILMOVI U NASTANKU / Kino Valli10:00h PITCHING: TV HIT / Kino Valli
 12:00h PITCHING: SCENARIJ KINOHITA / Kino Valli12:00h PITCHING: MAKE THE SCENE! / Kino Valli
14:30h Pulski filmski forum: Jedan za sve – zastupljenost domaćeg filma na međunarodnim festivalima (okrugli stol) / Festivalski centar – DHB15:00 Pulski filmski forum: Ima li života nakon premijera? Distribucija i kinoprikazivaštvo. (okrugli stol) / Festivalski centar – DHB14:30h Pulski filmski forum: Cijena strasti (tribina u organizaciji DHFA) / Festivalski centar – DHB
 17:00h RAZGOVOR SA STUDENTIMA – Goran Stolevski / Klub & Knjižara Giardini *prednost pri ulasku imaju akreditirani studenti18:00h DODJELA NAGRADA: PULA PRO I KINO MREŽA / Festivalski centar – DHB
15.7. PONEDJELJAK
14:30h Pulski filmski forum: Jedan za sve – zastupljenost domaćeg filma na međunarodnim festivalima (okrugli stol) / Festivalski centar – DHB
16.7. UTORAK
10:00h PITCHING: FILMOVI U NASTANKU / Kino Valli
12:00h PITCHING: SCENARIJ KINOHITA / Kino Valli
15:00 Pulski filmski forum: Ima li života nakon premijera? Distribucija i kinoprikazivaštvo. (okrugli stol) / Festivalski centar – DHB
17:00h RAZGOVOR SA STUDENTIMA – Daina Oniunas Pusić i Goran Stolevski / Klub & Knjižara Giardini *prednost pri ulasku imaju akreditirani studenti
17.7. SRIJEDA
10:00h PITCHING: TV HIT / Kino Valli
12:00h PITCHING: MAKE THE SCENE! / Kino Valli
14:30h Pulski filmski forum: Cijena strasti (tribina u organizaciji DHFA) / Festivalski centar – DHB
18:00h DODJELA NAGRADA: PULA PRO I KINO MREŽA / Festivalski centar – DHB

Ulazak na programe Pula PRO moguć je uz predočenje akreditacije.

Skip to content