Pravilnik za prijavu filmova

PRAVILA ZA PRIJAVU FILMOVA NA 71. PULSKI FILMSKI FESTIVAL

11. – 18. srpnja 2024.

Pravila se odnose na programsku kategoriju Glavni program: natjecateljska sekcija hrvatskog filma i hrvatskih manjinskih koprodukcija. Prijave su otvorene od 7. ožujka do 8. travnja 2024. u ponoć.

OPĆI UVJETI

71. Pulski filmski festival organizira Javna ustanova Pula Film Festival (u daljnjem tekstu Organizator). Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće. Festivalsko vijeće ima 13 članova koji na prijedlog umjetničkog ravnatelja usvajaju program Festivala te prate njegovo ostvarivanje. Pravo prijave filmova na 71. Pulski filmski festival imaju svi dugometražni filmovi nastali u 2023. i 2024. godini duži od 60 minuta namijenjeni kinematografskom prikazivanju.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Pravilima odnose se jednako na sve prijavitelje, bez obzira na njihovo rodno određenje.

HRVATSKI FILM

Pravo prijave u sekciju Hrvatski film imaju dugometražni filmovi u potpunosti u hrvatskoj produkciji, većinske hrvatske produkcije i manjinske hrvatske koprodukcije u kojima je udio sudjelovanja hrvatskih umjetnika veći od 50%.

MANJINSKE KOPRODUKCIJE

Manjinska hrvatska koprodukcija podrazumijeva dugometražne  filmove koji se mogu kvalificirati kao službene manjinske hrvatske koprodukcije prema odredbama Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama. Pravo prijave u sekciju Hrvatske manjinske koprodukcije imaju dugometražni filmovi, koji odgovaraju propozicijama iz općih uvjeta ovog pravilnika.

POSTUPAK PRIJAVE

Filmovi se prijavljuju putem službene online prijavnice na mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr

Filmove mogu prijaviti producenti, redatelji, nacionalna filmska tijela i ostali koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Prijavnica i prijavljeni filmovi moraju udovoljavati navedenim Pravilima za prijavu filmova.

Prijavnica se sastoji od pet dijelova:

1. Podaci o producentu
2. Podaci o filmu
3. Podaci o autorima
4. Tehnički podaci o filmu
5. Prilozi

Film se za selekciju prijavljuje kao online screener ili kao digitalni file. Ukoliko je riječ o zaštićenom linku, potrebno je dostaviti i pristupne podatke, tj. šifru. Selekcijski primjerak filma mora biti dostupan do 18. srpnja 2024.

Filmovi s dijalogom na jezicima koji nisu hrvatski moraju imati engleske ili hrvatske podnaslove.
Potvrda o prijavi i prijavnica u PDF formatu bit će dostavljena putem e-pošte kontakt osobi za film naznačene u prijavnici.

Nakon izvršene prijave, prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.

 

TEHNIČKI UVJETI i DOSTAVA FILMOVA ZA SLUŽBENO PRIKAZIVANJE

U službenom programu Festivala mogu se prikazivati samo tehnički ispravni filmovi na DCP-u.

Nazivi na DCP datoteci moraju biti u skladu s konvencijom imenovanja DCP-a.

Više informacija na: https://isdcf.com/dcnc

Filmovi se dostavljaju najkasnije do 25. lipnja 2024. na tvrdom disku ili preko linka za preuzimanje. Za filmove dostavljene nakon navedenog datuma Organizator ne jamči tehničku kontrolu kopije niti tehničku ispravnost službene i javne projekcije filma.

Ako DCP zahtjeva digitalni šifrirani ključ (KDM) ključeve valja poslati na e-mail: kdm@pulafilmfestival.hr najkasnije do 25. lipnja 2024.

1. Svi filmovi iz Hrvatskog programa moraju biti u originalnoj verziji s engleskim podnaslovima. Ako se u filmu pojavljuje dijalog na nekom drugom jeziku prijevod tog dijaloga mora biti dostavljen Organizatoru kako bi se zasebno projicirao na platnu za podnaslovljavanje.

2. Svi filmovi iz programa Hrvatske manjinske koprodukcije moraju biti dostavljeni na originalnom jeziku s engleskim ili hrvatskim podnaslovima. Prijavitelj filma je dužan dostaviti dijalog listu filma na hrvatskom jeziku kako bi se hrvatski prijevod zasebno projicirao na platnu za podnaslovljavanje.

3. Prijavitelj filma / pošiljatelj snosi troškove slanja službene projekcijske kopije filma uvrštenog u program Festivala, a Organizator snosi troškove povrata.

4. Prijavitelj filma / pošiljatelj dužan je obavijestiti Organizatora o datumu i načinu slanja službene projekcijske kopije filma. Film će biti vraćen najkasnije unutar 10 dana od završetka Festivala sukladno dogovoru između producenta i Organizatora (koordinatora programa).

5. Organizator odgovara za čuvanje kopija od trenutka preuzimanja do povratka pošiljke. U slučaju oštećenja kopije filma dok je film na Festivalu, Organizator snosi trošak izrade nove kopije.

6. Prijavitelj filma će ustupiti film za najviše četiri projekcije u okviru festivalskog programa bez naknade. Za eventualne dodatne projekcije gostovanja izvan Pulskog filmskog festivala Organizator uvjete dogovara s prijaviteljem filma.

IZBOR FILMOVA I REZULTATI

1. Filmove selektira Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala.

2.Prijavitelj filma bit će službeno obaviješten o rezultatima selekcije nakon sjednice Festivalskog vijeća u svibnju putem e-mail adrese naznačene u prijavnici. Rezultati izbora također će biti objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Pulskog filmskog festivala i putem medija.

3. Prijavitelj filma koji je uvršten u program Festivala dužan je do 24. svibnja 2024. dostaviti elektronskim putem (WeTransfer, Dropbox) na e-mail adresu simon@pulafilmfestival.hr:

a) HD foršpan filma do 60 sekundi za reklamne ekrane i promidžbu uoči i tijekom Festivala;

HD foršpan filma do 30 sekundi za reklamne ekrane i promidžbu uoči i tijekom Festivala;

HD isječak iz filma od 15 sekundi koji najbolje prezentira filmsko ostvarenje za potrebe programa svečanog otvaranja Festivala.

Prijavitelj filma za sekciju Hrvatski film treba dostaviti originalnu verziju foršpana / isječka na hrvatskom jeziku i verziju s engleskim podnaslovima. Također je neophodno dostaviti dijalog listu foršpana / isječka na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prijavitelj filma za sekciju Hrvatske manjinske koprodukcije treba dostaviti originalnu verziju foršpana / isječka s hrvatskim podnaslovima i verziju s engleskim podnaslovima. Također je neophodno dostaviti dijalog listu foršpana / isječka na hrvatskom i engleskom jeziku.

b) Plakat visoke rezolucije na hrvatskom jeziku u PDF formatu (300dpi) dimenzija 125×250cm za potrebe izrade promidžbenih plakata od strane Festivala. Ako plakat nije na hrvatskom jeziku molimo da bude dostavljen u otvorenom formatu s pripadajućim fontom.

c) Dijalog listu filma u .doc ili .docx formatu na hrvatskom i engleskom jeziku.

d) Press kit filma u pdf formatu (ako je dostupan) za potrebe novinara, press materijala i promidžbe tijekom Festivala.

e) 20 filmskih plakata B1 formata poštanskim putem na adresu: Pulski filmski festival (za Produkciju), Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula – nije obavezno.

PRIHVAĆANJE UVJETA

Podnošenjem prijave prijavitelj filma jamči:

1. da je pravni i legalni vlasnik svih filmskih prava i da ima regulirana sva autorska prava i podmirene ugovorne obveze prema članovima ekipe i suradnicima na filmu;
2. da je pročitao i da prihvaća Statut Pulskog filmskog festivala;
3. da je pročitao i prihvaća Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala.

Skip to content