Upravno vijeće

Pula Film Festivalom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova, od kojih predsjednika i dva  člana imenuje Gradsko vijeće Grada Pule iz redova istaknutih kulturnih i znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednog člana biraju stručni djelatnici ustanove iz svojih redova, a jednog člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće Pula Film Festivala djeluje u sastavu: Nikola Milat (predsjednik), Doris Pajković, Nataša Ilić Agatić, Sergej Turčinov i Suzana Požgaj. 

Skip to content