Location: INK

BOSONOGI CAR

Belgija, Nizozemska, Hrvatska, Bugarska 2019 | 98′ | drama, komedija REŽIJA Jessica Woodworth, Peter Brosens

SVI PROTIV SVIH

Slovenija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska 2019 | 100′ | drama, triler HRVATSKA PREMIJERA REŽIJA Andrej Košak

MARE

Švicarska, Hrvatska 2020 | 84′ | drama HRVATSKA PREMIJERA REŽIJA Andrea Štaka

MATER

Hrvatska, Srbija, Francuska, Bosna i Hercegovina 2019 | 97′ | drama REŽIJA Jure Pavlović